Đấu thầu qua mạng

DỰ THẦU QUA MẠNG

DỊCH VỤ VỤ THẦU QUA MẠNG Hỗ trợ miễn phí làm thủ tục nhận chứng thư số. Kiểm soát hồ sơ dự thầu Nghiên cứu Hồ sơ mời thầu, tư vấn cho quý khách hàng các nội dung của hồ sơ mời thầu. Kiểm soát toàn bộ nội [...]

Xem thêm...

HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Trung tâm tư vấn đấu thầu nhận đào tạo trực tiếp hoặc đào tạo online cho quý khách hàng. Sơ đồ hệ thống đấu thầu qua mạng Khi đến với Trung tâm tư vấn hồ sơ thầu, quý khách sẽ được học các nội dung sau: Học [...]

Xem thêm...